Vuxna

Stilen Ju-jutsu Kai

Stilen Ju-jutsu Kai innehåller ett stort antal väl utvalda tekniker som skall kunna fungera som självförsvar när så krävs. Stilen innehåller även en del gamla tekniker för att bevara den ursprungliga ju-jutsutraditionen. Ju-jutsu Kai kan tränas för att öka sin personliga säkerhet (självförsvar) eller som motionsform och för den som vill även som tävlingsform. Att träna Ju-jutsu Kai skall vara roligt.

Graderingssystemet – bältesfärger

Ju-jutsudräktens jacka hålls ihop av ett kraftigt bälte. Bältena har olika färger som markerar ju-jutsuutövarens kunskapsnivå. Det är t.ex. mycket viktigt att du i en obekant träningsgrupp känner till din träningspartners kunskapsnivå så att du inte använder för avancerade tekniker. Bältessystemet delas in i två delar, kyugrader (elevgrader) och dangrader (svartbältesgrader). Det finns sex kyugrader och tio dangrader.

Graderna är uppdelade enligt följande:

6:e kyurokkyuVitt bälte
5:e kyugokyuGult bälte
4:e kyuyonkyuOrange bälte
3:e kyu sankyuGrönt bälte
2:a kyunikyuBlått bälte
1:a kyu ikkyuBrunt bälte
1:a danShodanSvart bälte

Rekommenderad tid till graderingarna

Till de olika graderna finns följande rekommenderade minimitider:

6:e kyu – 5:e kyu1 termin
5:e kyu – 4:e kyu 1 termin
4:e kyu – 3:e kyu1-2 terminer
3:e kyu – 2:a kyu2 terminer
2:a kyu – 1:a kyu2 terminer
1:a kyu – 1:a dan2-3 terminer

Rekommenderad minimitid till 1:a dan är således 5 år med oavbruten träning. Alla tester till dangrader sker inför riksgraderingskommittén. En dangradering brukar ta cirka två timmar och under graderingen visas alla tekniker till den aktuella graden samt all kihon waza från samtliga tidigare grader.

Krav för att få gradera till kyugrad

För att få gradera till kyugrad i Ju-jutsu Kai skall Du:

 1. Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ju-jutsuförbundet.
 2. Visa upp giltigt ju-jutsupass.
 3. Vara minst 14 år gammal.
 4. Ha uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
 5. Uppfylla kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.
 6. Erlägga graderingsavgift.

Ju-jutsupass

Ju-jutsupasset är Svenska Ju-jutsuförbundets medlemsbok som är obligatorisk för alla medlemmar som tränar Ju-jutsu Kai.

Ju-jutsupasset innehåller uppgifter om:

 1. Vem du är.
 2. Vilken klubb du tillhör.
 3. När du började träna.
 4. Vilken grad du har och när graden togs.
 5. Vilka träningsläger du deltagit på.
 6. Vilka kurser du deltagit på.
 7. Om du är instruktör, vilken instruktörslicens du har.
 8. Andra uppgifter rörande ju-jutsu.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.