COVID-19 Riktlinjer att följa

Här kommer vi att samla den information ifrån SB&K har angående coronaviruset covid-19. Båstad budo följer dem riktlinjer som Svenska Budo & Kampsportsförbundet förhåller sig till och den information som berörda myndigheter och Riksidrottsförbundet utkommer med. Informationen i sidan uppdateras efter behov.

12 augusti 2022  |  Magnus Hägerholt

Regler inför VT2022 baserade på SB&K:s gällande riktlinjer i nuläget för Båstad Budoklubbs träning

Alla har ett eget ansvar att ta så att vi kan bedriva en så säker träning som möjlig.

  • Ingen begränsning i på antal på mattan. Tränare avgör om det är för mycket folk i lokalen för säker träning.

    Träning
  • Mår man inte bra stannar man hemma, endast fullt friska elever/instruktörer/föräldrar är välkomna
  • Föräldrar är välkomna att sitta med vid sidan om man vill titta eller har behov av att stötta sina barn. stämmer av med tränaren om det går. Tränaren fattar beslut om det är säkert.
  • Ta gärna med med egen vattenflaska. Inga glas eller koppar.
  • Kom ren. Samtliga deltagare skall tvätta alternativt sprita av händerna innan träning
  • Ingång sker via normala entrén och här är det risk att man möts i trappan. Möter man någon så håll till höger så gott det går.
  • Anser tränare att det är för mycket folk i lokalen kan denne be föräldrar att lämna lokalen för verksamhetens bästa och säkerhet.

Styrelsen Båstad Budoklubb

Budo kampsp

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.