Drog policy

Båstad Budoklubbs drogpolicy och handlingsplan 2020

Båstad Budo har bedrivit träning för barn och ungdom i ju jutsu sedan 1995. Träningen stärker  självförtroende, inre och yttre balans och ger  god fysik. Förutom ungdomsgrupper tränar vuxna och barn tillsammans.
Föreningens ledare skall föregå med gott exempel t.ex. att inte använda någon av nedanstående droger i anslutning till träningslokal, träning eller tävling.

Tobak (rökning och snusning) och Alkohol:
Får inte inköpas eller användas före 18 års ålder. Ledare och vuxna bör  sträva efter måttlig eller ingen konsumtion av dessa droger

Narkotika och dopingpreparat
:    Är förbjudna enligt svensk lag.
All bruk av narkotika och dopingpreparat är skadlig och får inte förekomma i föreningen. Ledare och tränare skall hålla sig välinformerade och aktivt delge alla tränande problematik och följder av missbruk.
Vissa läkemedel är narkotikaklassade eller räknas som dopingpreparat. De idrottsutövare som i medicinskt syfte tar sådana medel  skall informera sina ledare om detta.

Kontinuerlig vidareutbildning inom området sker både internt inom klubben och externt via  kurser.

Handlingsplan:

Om föreningsmedlem använder någon form av tidigare nämnda droger skall i första hand tränare meddelas, som  får ta ett personligt samtal med vederbörande. Vid upprepat missbruk skall anhörig meddelas och avstängning under en bestämd tid kan bli följden.

Om föreningsmedlem deltar i tävlingar eller träningsläger och missbrukar någon form av dessa droger skall han/hon omedelbart sändas hem och avstängas under viss tid och ges möjlighet till personligt samtal med tränare och styrelse.

Föreningens drogpolicy skall finnas anslagen i träningslokalen samt tas upp som en särskild punkt vid styrelsemöten och årsmöten för implimentering och vidareutveckling.

Vid festtillfällen där barn och ungdomar under 18 år medverkar används inte sprit och tobak.

För allas kännedom skall föreningens drogpolicy finnas på vår hemsida, vara uppsatt på väl synlig plats i dojon (träningslokalen) och frågeformulär kommer att finnas utlagda som barn och föräldrar skall besvaras anonymt.

Policyn kommer att uppdateras regelbundet.

Styrelsen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.